Šta AEE radi za vas?

Dizajnirali smo sportsko-akademski, konsalting program u Srbiji namenjen sportistima koje interesuje studiranje u Americi. Spajanjem sportista i odgovarajućeg koledža pomažemo kandidatima pri izboru karijere za koju žele da se školuju na univeritetima u Americi.

Nakon procene kandidata kroz testove fizičkih sposobnosti i znanja engleskog jezika, obavljamo sportsko-akademsku pripremu u centrima naših partnera. Kroz saradnju sa Force Centrom i školom jezika Galindo, spremamo kandidate za prijem na koledž. Nakon upisa, nastavljamo podršku kandidatima kako bismo im pomogli da ostvare svoje akademske i sportske ciljeve na univerzitetima u Americi.

U okviru prve faze, sportska i akademska procena i priprema pomažu pri dobijanju pravilne slike o mogućnostima kandidata. Kvalitetna priprema i procena kandidata su preduslovi za dobar izbor fakulteta u Americi. Nakon pripreme, kandidatima pomažemo u toku konkurisanja na više od 4,000 sportskih programa obuhvaćenih NCAA, NAIA ili Collegiate Club Sport organizacijama u ponudi američkih univerziteta.

U drugoj fazi programa, preko naših partnera u SAD-u predstavljamo studente davaocima stipendija. Ukoliko postoji zainteresovanost koledža kandidate vodimo kroz adminstrativne procese prijave na koledž. AEE Konsalting usluga povećava verovatnoću prijema na fakultet uz obezbeđivanje najboljih uslove studiranja i stipendiranja kandidata u Americi.

AEE Konsalting je namenjen studentima koji nisu potpisivali profesionalni sportski ugovor a želeli bi da se bave sportom na koledžima u Americi.